tel: 02 / 4342 3433

adresa: Drieňová 38, 821 02 Bratislava

O nás

Ak vás niečo neočakávané zaskočí aj v noci máte v našom zariadení poruke aj tretiu jednotku našej spoločnosti – Lekársku službu prvej pomoci. Skúsený tím prevažne mladých chirurgicky erudovaných lekárov Vám poskytne kvalifikované ošetrenie v každom nočnom čase, či v dňoch sviatkov a pracovného pokoja 365 dní v roku! Tento kolektív tiež využíva najmodernejšiu diagnostickú a terapeutickú techniku ošetrenia. Má k dispozícii techniku a materiály ako iná špičkovo vybavená ambulancia. Dôraz kladieme na profesionálny prístup, moderné vybavenie a maximálnu spokojnosť pacienta.