Mgr. Andrea Jahnová

foto22 copy_resize
 • Vzdelanie:
  • 2008 LF UK Bratislava, odbor ošetrovateľstvo
  • 2011 Pedagogická fakulta UK Bratislava
 • Sústavné vzdelávanie:
  • 2011 Neodkladná podpora životných funkcií, Bratislava
  • 2011  BOZP
  • 2008 – 2009 Sociálno – psychologický výcvik ASSP
 • zamestnanie DENTA Group, s.r.o. od 2008