MUDr. Vlastimil Graus, PhD.,MPH, MSc.

Graus_MUDr_ambulancia
 • Vzdelanie:
  • 1977 LF UK Bratislava, odbor stomatológia
  • 1981 atestácia I. stupeň v odbore stomatológia
  • 1989 atestácia II. stupeň v odbore stomatológia
  • 2006 získanie certifikátu  Dentoalveolárna chirurgia
  • 2007 Master of Public Health (MPH.)
  • 2008 získanie certifikátu Mukogingiválna chirurgia
  • 2014 Master of Health Administration (MSc.)
  • 2016 Philosophiae doctor (PhD.)
 • Od roku 1993 privátna prax Drieňova 38, Bratislava
 •  1990 – doposiaľ spoluorganizátor stoviek školiacich a vzdelávacích akcií pre zubných lekárov z celého Slovenska a medzinárodný kongres Interdental. Každoročne aj aktívna účasť na kongresoch a iných vzdelávacích aktivitách s medzinárodnou účasťou v Česku, Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku.
 •  Jazykové znalosti:
  • anglicky, nemecky