Prečo by ste sa mali stať našimi pacientami?

Naša stomatologická ambulancia je pozitívne hodnotená aj pre príjemné a útulné kultivované prostredie, osobitý prístup, kvalitnú a precíznu stomatologickú starostlivosť pre všetkých členov Vašej rodiny od narodenia až do vysokého veku. Je vhodne situovaná v zeleni, má bezbariérový prístup s dobrou možnosťou parkovania na priľahlých parkoviskách. Je ľahko dostupná aj z množstva spojov MHD. Tím mladých lekárov pod vedením skúseného odborníka Vám ponúka perfektnú diagnostiku za pomoci najmodernejších diagnostických zariadení ako sú Intraorálne röntgeny prakticky v každej ambulancii , špičkový japonský CT prístroj a množstvo iných pomôcok.

Viac

Poskytujeme komplexnú stomatologickú starostlivosť, dentoalveolárnu chirurgiu, dentálnu hygienu, parodontológiu, parodontologickú chirurgiu, detskú stomatológiu a stomatologickú protetiku.
Veľkú pozornosť venujeme aj zostaveniu liečebného plánu a klientovi predstavíme vždy viaceré alternatívy liečby ošetrenia vzhľadom na jeho estetické, časové a finančné požiadavky .Len dobre informovaný klient vie oceniť spôsob poskytnutej liečby. Naše ambulancie sú vybavené najmodernejším technologickým vybavením a používa tie najmodernejšie a najkvalitnejšie materiály na špičkovej svetovej úrovni.

Súčasťou našej spoločnosti je aj zubné laboratórium vybavené personálne a technologicky na svetovej úrovni a poskytuje nadštandardné precízne a individualizované výrobky stomatologickej protetiky vo veľmi širokom spektre výkonov.

Ak vás niečo neočakávané zaskočí aj v noci máte v našom zariadení poruke aj tretiu jednotku našej spoločnosti – Lekársku službu prvej pomoci. Skúsený tím prevažne mladých chirurgicky erudovaných lekárov Vám poskytne kvalifikované ošetrenie v každom nočnom čase, či v dňoch sviatkov a pracovného pokoja 365 dní v roku! Tento kolektív tiež využíva najmodernejšiu diagnostickú a terapeutickú techniku ošetrenia. Má k dispozícii techniku a materiály ako iná špičkovo vybavená ambulancia. Dôraz kladieme na profesionálny prístup, moderné vybavenie a maximálnu spokojnosť pacienta.