tel: 02 / 4333 7325

mobil: 0918 481 064

e-mail: dentagroup@gmail.com

adresa: Drieňová 38, 821 02 Bratislava

Ambulancia

Naša stomatologická prax funguje na súčasnom mieste nepretržite od roku 1993. Za toto obdobie prešla mohutným materiálno technickým a personálnym vývojom. Od ambulancie s jedným lekárom a jednou sestrou až po pracovisko so siedmimi ošetrovacími unitmi na ktorých v súčasnosti pracujú piati lekári , tri dentálne hygieničky a šesť sestier. Pracovisko disponuje tiež ekonomicko administratívnym a právnym zázemím. V roku 2003 došlo k administratívnemu zlúčeniu pracovísk ambulancií a zubnej pohotovosti a odčleneniu vysokošpecializovaného pracoviska so zameraním na endodonciu , mikrochirurgiu a estetiku.