tel: 02 / 4333 7325

mobil: 0918 481 064

e-mail: dentagroup@gmail.com

adresa: Drieňová 38, 821 02 Bratislava

Spektrum výkonov alebo čo môžeme pre Vás urobiť?

RTG vyšetrenie

intraorálne snímky, bitewingové snímkovanie, Ortopantomograf (OPG) ,computerová tomografia najdokonalejším CBCT systémom zn. Morita (Japonsko) tieto robíme aj pre odoslaných pacientov od iných lekárov.

Vstupné vyšetrenie

pozostáva z dôkladnej prehliadky chrupu, protetických prác, stavu parodontu vychádzame z RTG vyšetrenia. Stavu slizníc dutiny ústnej stanovenie indexu PBI a CPITN .veľkú pozornosť venujeme zostaveniu liečebného plánu a klientovi predstavíme vždy viaceré alternatívy liečby ošetrenia vzhľadom na jeho estetické, časové a finančné požiadavky.

Dentálna hygiena

je poskytovaná na najvyššej možnej úrovni a je vždy konzultovaná s lekárom, ktorý koriguje ošetrenia a riadi liečbu chorého parodontu.

Záchovná stomatológia (ošetrovanie kazov)

naši pracovníci majú dostupné najmodernejšie vybavenie a poskytujú konzervačné ošetrenie od jednoduchých výplní až po inlayovú liečbu keramikou.

Estetické ošetrovanie

na našich pracoviskách používame všetky dostupné techniky na vylepšenie nedokonalého výzoru klienta od “červenej”estetiky korekčnými operáciami na ďasnách cez estetické fazety zo živice až po keramické fazety a korunky. V prípade požiadavky klienta a po jeho poučení v indikovaných prípadoch robíme aj bielenie zubov. Vykonávame osadenie ozdobných kameňov do zubov.

Protetické ošetrenie

na náhradu stratených zubov používame všetky dostupné techniky na vylepšenie nedokonalého (defektného) výzoru klienta od “červenej” estetiky korekčnými operáciami na ďasnách cez estetické fazety zo živice až po keramické fazety a korunky. O implantačné ošetrenia sa postará zmluvné pracovisko v inej , chirurgicky zameranej ambulancii.

Detská stomatológia

naši pracovníci sa osobitne venujú aj spolupracujúcim detským pacientom. Systematicky sa staráme o chrup detí viacerých predškolských zariadení, kde bezplatne vykonávame projekt “Zdravý úsmev”.

Chirurgická stomatológia

Sme držiteľmi certifikátu z dentoalveolárnej chirurgie, ktorá je na našich pracoviskách aj vykonávaná. Resekcie koreňových hrotov a niektoré parooperácie robíme mikrochirurgickými technikami.

Parodontológia

veľkú pozornosť a osobitný prístup venujeme v spolupráci s dentálnymi hygieničkami aj pacientom s ochorením parodontu, na tomto poli máme u spolupracujúcich pacientov výborné výsledky a desiatky rokov zachovávame chrup odsúdený na “trhanie”. Sme držiteľmi certifikátu z mukogingiválnej chirurgie.

Endodoncia – liečenie koreňových kanálikov

jedno naše pracovisko sa venuje už od roku 2005 práci s dentálnym operačným mikroskopom, kde sú ošetrovaní aj pacienti delegovaní iným zubným lekárom.

Anestézia

všetky potencionálne bolestivé zákroky vykonávame po dohovore s klientom v lokálnej anestézii. V prípade potreby sme schopný zabezpečiť ošetrenie pacienta v celkovej anestézii.

Implantológia

úzko spolupracujeme s pracoviskom implantológa. Vykonávame 3D plánovanie osádzania implantátov na základe 3-D diagnostiky.

Čeľustná ortopédia

úzko spolupracujeme s pracoviskom čeľustného ortopéda.