Bc. Monika Košťálová

foto29_resize
  • Vzdelanie:
    • 1993 SZŠ Bratislava, odbor všeobecná sestra
    • 2008 LF UK Bratislava, odbor ošetrovateľstvo (Bc.)
  • Sústavné vzdelávanie:
    • 2011 Neodkladná podpora životných funkcií, Bratislava
  • zamestnanie DENTA Group, s.r.o. od 2007