MUDr. Marta Koláriková

foto30_resize
  • Vzdelanie:
    • 1973 LF UK Bratislava, odbor stomatológia
    • 1977 atestácia I. stupeň v odbore stomatológia
  • Sústavné vzdelávanie:
    • 2011 Neodkladná podpora životných funkcií, Bratislava
  • zamestnanie DENTA Group, s.r.o.  od 2008