tel: 02 / 4333 7325

mobil: 0918 481 064

e-mail: dentagroup@gmail.com

adresa: Drieňová 38, 821 02 Bratislava

Poučenia

Informácia pacienta pred ošetrením koreňového kanálika

Bude u vás vykonané ošetrenie koreňového kanálika. Na tomto liste sú zhrnuté všetky dôležité informácie. Ak Vám niečo nie je zrozumiteľné, alebo máte ďalšie otázky spýtajte sa, prosím ošetrujúceho lekára. Koreňová liečba je potrebná ak došlo k zápalu, alebo odumretiu „nervu“ Vášho zuba. Toto sa prejavuje najčastejšie bolesťami, ale môže byť aj náhodne nájdený pri vyšetrení chladom, alebo na röntgenovej snímke bez akýchkoľvek subjektívnych symptómov.

Pri ošetrení koreňového systému zuba sa jedná najčastejšie o posledný pokus chorý zub zachovať. Úspech takéhoto výkonu Vám nemôže garantovať žiadny zubný lekár!

Postihnutý zub je potrebné odizolovať od dutiny ústnej pomocou latexovej blany (Kofferdam).Táto Vás chráni pred prehltnutím, alebo vdýchnutím koreňových nástrojov, alebo výplachovej tekutiny a vytvára sterilné prostredie a prostredie pre koncentrovaný výkon ošetrujúceho lekára a jeho teamu pre ošetrovanie vášho zuba. Zapálený nerv sa musí z vnútra zuba odstrániť pomocou rôznych malých pilníčkov vydezinfikovať rôznymi výplachmi a vyplniť pomocou cementu a gutaperče. Ak nie je zub kompletne odumretý je potrebné na ošetrenie použiť anestéziu. Pred a počas ošetrenia je potrebné zhotoviť niekoľko röntgenových snímiek. Podľa množstva , tvaru a anatómie koreňových kanálikov ošetrujúci stanoví počet potrebných návštev. Ak sa počas ošetrovania vyskytnú komplikácie môže sa vaše ošetrovanie predĺžiť, alebo ak sa dodatočne zistí, že udržanie zuba nie je možné, je potrebné liečený zub odstrániť.

Ako pri každom stomatologickom ošetrení môžu aj pri endodontickom ošetrení aj pri dodržaní všetkých potrebných podmienok vzniknúť komplikácie:

 • môžu vzniknúť opuchy a bolesti počas ošetrenia, medzi jednotlivými termínmi ošetrenia, ale aj dlhší čas po ukončení ošetrenia
 • poškodenia koreňových kanálikov použitím pilníčkov, alebo pri zhotovovaní koreňových nadstavieb
 • zalomenie koreňových nástrojov v koreňovom prieduchu
 • fraktúra zuba
 • zriedkavo môže dôjsť k poškodeniu nervu v sánke, alebo k otvoreniu prínosovej dutiny, pokiaľ sú zuby postavené v tesnej blízkosti k nim
 • preplnenie koreňového kanálika
 • pokiaľ robíme ošetrenie pod protetickou prácou, nie sme schopní predpovedať výsledok našej práce.

 

Na doplnenie endodontického ošetrenia musia byť občas použité rôzne stomatochirurgické zákroky ako na príklad resekcia koreňového hrotu, prípadne hemisekcia. V prípade neúspešnej liečby extrakcia liečeného zuba. Ak sa zrieknete navrhovanej liečby u zubov bez ťažkostí s náhodným nálezom môže sa zápal rozšíriť aj na okolité štruktúry- do prínosných dutín, na vedľajšie zuby, do mandibulárnych kanálov s vytvorením hnisajúcich abscesov a opuchov s prítomnosťou zvýšenej teploty a pod.

Po ošetrení a po odoznení anestézy (cca po hod.) môžete pociťovať ľahké prípadne stredne veľké bolesti v zube a lebo v okolí liečeného zuba, ktoré môžu pretrvávať aj 3-4 dni po ošetrení. Po ošetrení treba užívať bežné analgetiká napr. Ibalgin 400 2-3 tbl. Denne. Pri výskyte silných bolestí je potrebné, aby ste kontaktovali vášho ošetrujúceho lekára a dohodli si termín prípadného ďalšieho ošetrenia.

Na takéto nadštandardné ošetrovanie koreňového kanálika neprispieva žiadna ZP.

Po ošetrení koreňových kanálikov môže dôjsť k sfarbeniu korunky zuba. Na to aby malo ošetrenie koreňových kanálikov hlavne v postrannom úseku chrupu dlhodobú dobrú prognózu je potrebné zastabilizovať rozrušenú korunku zuba zreštaurovať korunkou, prípadne aspoň onlayou za prípadného vystuženia intrakanálovým čapom.

Záverom vás žiadame, aby ste svojim podpisom potvrdili, že ste boli poučený (á) potrebe a priebehu liečby , možných komplikáciách a alternatívach liečby a súhlasíte s ošetrením. Bol som poučený(á) o potrebe, priebehu , prípadných komplikáciách a rizikách spojených s ošetrením a alternatívach ošetrenia koreňových kanálikov. Nemám žiadne ďalšie otázky. Týmto dávam súhlas na uskutočnenie navrhovaného zákroku- liečby koreňového systému zuba

Doporučenia po extrakcii zubu

Zapamätajte si nasledovné rady Vášho ošetrujúceho lekára

24   hodín po extrakcii  NEFAJČITE !!!

 1. Na strane extrakcie si držte ľad v priebehu asi 8 až 12 hodín.
 2. Ak rana stále krváca, zahryznite do sterilnej gázy na dobu asi 20 min. / čerstvo vyžehlená vreckovka/.
 3. Je bežné, že sú Vaše sliny sfarbené krvou. Neznamená to, že rana krváca .
 4. Občas môže teplota vystúpiť málo nad 37°C.
 5. Ústa veľmi nevyplachujte , len jemne raz po jedle.
 6. Neležte, radšej oddychujte v polohe s podloženou hlavou – v polosede.
 7. Vyhnite sa mliečnej strave.
 8. V prípade bolesti užite analgetiká.

 

48 hodín po extrakcii

 1. Nasledujúce dni (5-7) vždy po jedle povyplachujte ústa vlažnou vodou, roztokom soli a vody (1/2 kávovej lyžičky soli do pohára) alebo kamilkami (repíkom, šalviou).
 2. Stravu uprednostňujte radšej mäkšiu alebo kašovitú.
 3. V prípade teploty nad 38°C a permanentnej bolesti, ktorá nereaguje na bežné analgetiká nás navštívte.

Ak máte nejaké pochybnosti alebo ďalšie otázky , zavolajte nám, prípadne opäť navštívte našu ambulanciu.

Poučenie po protetickom ošetrení- fixná protetika, fazety, korunky a mostíky

Dočasné korunky: provizórne korunky alebo mostíky dávame na Vaše zuby dočasne. Majú za úlohu chrániť vaše zuby a ďasná, zatiaľ čo vyhotovia v zubnom laboratóriu Vašu novú náhradu zubov. Okrem toho, tento dočasný prostriedok pomôže zabrániť posunu priľahlých  zubov; čím sa zabezpečí, že vaše konečné korunky, alebo mostík bude možné správne nasadiť. Na cementovanie používame dočasný cement, ktorý slúži na to, aby sme provizóriá vedeli bezproblémovo stiahnuť .

 • Vyhnite sa  žuvaniu žuvačky a jedeniu lepkavých  a tvrdých potravín
 • Ak je to možné, žujte na opačnej strane úst
 • Kefku a dentálnu niť používajte  starostlivo každý deň, vyťahujte niť do boku popri dočasných náhradách. Vyťahovanie dentálnej nite „klasickým spôsobom“ môže spôsobiť predčasné uvoľnenie provizórnej náhrady.
 • Je dôležité, aby vaše provizórne korunky zostali po celý čas na svojom mieste. Ak sa dočasná korunka, alebo mostík odlepí, kontaktujte nás, aby sme mohli zabezpečiť včasné umiestnenie na pôvodné miesto.
 • Mierne až stredne závažné ťažkosti (bolesti) po preparácii na korunky sú bežné. Odporúčame užiť nesteroidné protizápalové lieky, ako je Ibuprofén, Paralén, Valetol alebo Asprin. Ak nie je možné bolesti spoľahlivo utlmiť bežnými prostriedkami, treba sa na nás obrátiť o pomoc.

Citlivosť – Mierna až stredne závažná citlivosť na teplé a studené jedlá a nápoje je normálna po nasadení každej fixnej náhrady . Obvykle sa jedná o citlivosť , ktorá postupne klesá počas obdobia niekoľkých týždňov. Ďasná sa po vpichoch anesezujúcej látky ukľudnia v priebehu niekoľkých dní. Veľmi malé percento ľudí pociťuje bolesť aj po dlhšiu dobu. Ak to trvá dlhšie ako šesť týždňov, obráťte sa na našu ambulanciu.

Pulpotómia – V niektorých prípadoch môže byť odstránený kaz , alebo preparácia väčšia a bližšie k nervu; v takom prípade je nutné ošetrenie koreňového kanálika zuba. V tomto prípade vás budeme informovať o tejto skutočnosti a provizórne korunky budú musieť slúžiť až do doriešenia komplikácie. Cena za ošetrenie podobných komplikácií nie je zahrnutá v kalkulácii na protetické ošetrenie a účtuje sa osobitne.

Žuvanie – Je potrebné vyhnúť sa žuvaniu pevných potravín po dobu 24 hodín, aby bolo umožnené dosiahnutie maximálnej pevnosti väzby cementu.

Správna artikulácia novej náhrady – Cementovanie novej náhrady spravidla vykonávame v lokálnej anestézii. Niekedy je aj z tohto dôvodu problematické dosiahnuť optimálnu artikuláciu novej práce v prvom sedení.  V prípade ak dodatočne zistíte „predčasný kontakt“ novej náhrady je nutné aby ste sa určite zastavili na doartikulovanie práce. V opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu zuba čo môže viesť až k jeho strate!

Následná starostlivosť – Ak chcete, aby sa vaše nové náhrady boli dlhodobo  v top stave, je potrebné dodržiavať správnu hygienu dutiny ústnej aj v mieste nových náhrad. Odporúčame pravidelnú návštevu dentálnej hygieničky. Často zanedbané malé problémy, môžu viesť k predčasnej strate Vašej protetickej práce!

Poučenie po výkone konzervačnej stomatológie

Tieto pokyny sú pre Vás, aby ste komfortne prešli komplikáciami po konzervačnom výplňovom ošetrení vo vašich ústach. Prosím, neváhajte kontaktujte nás počas bežnej pracovnej doby (alebo našu LSPP kedykoľvek v mimoriadnej situácii) aby ste získali  akékoľvek ďalšie informácie alebo pokyny.

 • Jedzte mäkké jedlá a buďte opatrní pri žuvaní, až kým necitlivosť z podaného anestetika odoznie.
 • Citlivosť na teplé / studené jedlá je individuálna a líši sa u každého pacienta.
 • Citlivosť môže trvať 2 – 3 týždne, ale môže trvať aj 6-8 týždňov a dokonca až 16 týždňov.
 • Ak sa citlivosť zvyšuje alebo sa zdá nezvyčajná, môže byť potrebné ďalšie ošetrenie, vrátane možnej terapie koreňových kanálikov.
 • Ibuprofénum (400 mg) denne môžete užívať niekoľko krát denne na zmiernenie bolesti.
 • Ak sa citlivosť neznižuje a postupne nemizne , alebo ak na záhryz pociťujete prekážku ( vysokú výplň), prosím, kontaktujte našu prax. pravdepodobne bude nutná úprava artikulácie výplne, alebo ďalšie ošetrenie.
 • Užite si krásne nové výplne a absolvujte pravidelné preventívne kontroly a dentálnu hygienu, aby Vám výplň mohla slúžiť mnoho rokov.