MDDr. Lucia Šoltýsová

hidden_person

Vzdelanie:

  • 2015 – LF Masarykova univerzita Brno, odbor zubný lekár

 

Sústavné vzdelávanie:

  • 2014 Dental summit
  • prednášky a školenia organizované SKZL