MUDr. Peter Pollák

pedrop.-1

Vzdelanie:

  • 1983 – LF UK Bratislava, odbor stomatológia
  • 1987 – atestácia I. stupeň v odbore stomatológia

Sústavné vzdelávanie

  • odborné prednášky a školenia organizované SKZL