tel: 02 / 4333 7325

mobil: 0918 481 064

e-mail: dentagroup@gmail.com

adresa: Drieňová 38, 821 02 Bratislava

O nás

Mladý kolektív lekárov, dentálnych hygieničiek a sestier pod vedením skúseného odborníka Vám poskytuje komplexné stomatologické ošetrenie od útleho detstva až do vysokého veku. Priamo na našom pracovisku Vám ponúkame nevšednú najširšiu škálu výkonov- ošetrení, ktoré začína perfektnou diagnostikou s vlastnými RTG a CT prístrojmi. Zameriavame sa predovšetkým na prevenciu pred zubným kazom a inými ochoreniami v dutine ústnej. V rámci prevencie sú Vám okrem iných k dispozícii 3 dentálne hygieničky. Poskytujeme konzervačné ošetrenia na najvyššej úrovni, estetickú stomatológiu, špecializovanú endodonciu, optimálne protetické ošetrenie s predvídateľnými výsledkami. Sme držiteľmi certifikátu z mukogingiválnej aj z dentoalveolárnej chirurgie. Úzko spolupracujeme s externými pracoviskami implantologickými a čeľustnej ortopédie.