Bc. Martina Pavlíková

foto27_resize
  • Vzdelanie:
    • 1991 SZŠ Bratislava, odbor detská sestra
    • 2010 SZU Bratislava, odbor ošetrovateľstvo
  • Sústavné vzdelávanie:
    • 2011 Neodkladná podpora životných funkcií, Bratislava
  • zamestnanie DENTA Group, s.r.o. od 2005