tel: 02 / 4333 7325

mobil: 0918 481 064

e-mail: dentagroup@gmail.com

adresa: Drieňová 38, 821 02 Bratislava

Cenník

Cenník sa momentálne prerába.

Nižšie zobrazený cenník je orientačný.

Cena bez spoluúčasti ZP

kód Názov výkonu cena v €

1.

 Vyšetrenie, administratíva a anestézia

X000 Vstupné komplexné vyšetrenie, OPG sa prirátava 32,00 €
X001 Vstupné komplexné vyšetrenie, OPG sa prirátava (v akcii) 0,01 €
X002 Preventívna stomatologická aj pedostomatologická prehliadka 9,00 €
X004 Cielené stomatologické vyšetrenie (napr. fokusy) 15,00 €
X005 Vyžiadané akútne ošetrenie, výkon ošetrenia sa prirátava 12,00 €
X006 Krátky administratívny úkon napr. recept, výmenný lístok 5,00 €
X007 Dlhší administratívny úkon, konzultácia za každých začatých 10min. 12,00 €
X008 RTG snímka intraorálna 7,00 €
X009 RTG snímka OPG (CD, e-mail) 10,00 €
X010 RTG snímka OPG (fólia) 12,00 €
X011 RTG snímka OPG (foto papier) 12,00 €
X012 RTG 3D (bez OPG) 40,00 €
X013 Dokumentačná fotografia 5,00 €
X014 Skúška vitality zubov – tri zuby 4,00 €
X020 Povrchová – slizničná anestéza 2,00 €
X021 Injekčná anestéza štandard 9,99 €
X022 Intraligamentárna anestéza, anestetikum vyššieho radu 10,99 €
X026 Komplexný návrh ošetrenia vrátane OPG 27,00 €
X027 Technicko – administratívny úkon k RTG (1 zub) 10,00 €

2.

Profylaxia

X030 Supresia mikróbnej aktivity v dutine ústnej pred ošetrením 1,00 €
X031 MICRO-I DENT sonda základný test 99,00 €
X032 MICRO-I DENT sonda rozšírený test 119,00 €
X033 Ústna hyg. – profylaktická inštruktáž každých 10min. * 9,90 €
X034 Odstránenie zubného kameňa/povlaku do 60 min.* 32,00 €
X035 Ďalšie odstránenie zubného kameňa/ povlaku do 20 min. 17,00 €
X036 Lokálna fluoridácia (celé zuboradie)* 10,00 €
X037 Pečatenie fisúr (každý zub) 7,99 €
X038 Leštenie výplní (každý zub) 2,00 €
X039 Pieskovanie (za celé zuboradie) 10,00 €
X040 Ošetrenie citlivých plôšok (za každý zub) 3,30 €
* Cena platí pre výkony DH.  Za výkony uskutočňované lekárom cena s koeficientom 1,5

3.

 Záchovná stomatológia

X100 Jednoplôšková výplň amalgám NG2 21,00 €
X101 Dvojplôšková výplň amalgám NG2 34,00 €
X102 Trojplôšková výplň amalgám NG2 40,00 €
X103 Rekonštrukcia korunky priama amalgám NG2 50,00 €
X104 Jednoplôšková kompozitná výplň (biela) 23,00 €
X105 Jednoplôšková kompozitná výplň (biela) bez preparácie 12,00 €
X106 Dvojplôšková kompozitná výplň front (biela) 29,00 €
X107 Dvojplôšková kompozitná výplň distálny úsek (biela) 38,00 €
X108 Trojplôšková kompozitná výplň front (biela) 40,00 €
X109 Trojplôšková kompozitná výplň distálny úsek (biela) 48,00 €
X110 Rekonštrukcia zuba kompozitom, vyhotovenie fazety 49,99 €
X111 Skloionomérová výplň jedna plôška (kapsla sa priratáva) 12,00 €
X112 Skloionomérová výplň dve plôšky (kapsla sa priratáva) 15,00 €
X113 Skloionomérová výplň tri plôšky (kapsla sa priratáva) 20,00 €
X114 cena kapslového materiálu 8,50 €
X115 Provizórna výplň CMF,ZnO 15,00 €
X116 Provizórna výplň Cavit 5,00 €
X117 Ošetrenie hlbokého kazu CaOH, Dycal 8,00 €
X118 Trepanácia zuba 8,00 €
X119 Trepanácia korunky (prot.práca) 15,00 €
X120 Extirpácia kor. kan. jednoduchá do 5 min lieč.vložka sa prirátava 5,00 €
X121 Odstr. starej kor. výplne alebo spriech. anat. kompl. kk do 10 min* 12,00 €
X122 Odstr. starej kor. výplne alebo spriech. anat. kompik. kk do 30 min* 35,00 €
X123 Odstr. starej kor. výplne alebo spriech. anat. kompik. kk každých začatých 30 min /mikroskop/* 50,00 €
* liečebná, alebo devitalizačná vložka, alebo výplň koreňa sa prirátava
X124 Ošetrenie koreňového kanálika sealer + 1 gutap.čap (za každý kk) 25,00 €
X125 Ošetrenie koreňového kanálika laterálnou kondenzáciou (za každý kk) 40,00 €
X126 Prečistenie upchatého kk pri prerušenej liečbe a pod. za 1 kk paliatívne 5,00 €
X127 Liečebná vložka kor. kanálika (1 kk) Endodex RSP,CaOH paliatívne 2,00 €
X128 Paliatívne endodontické ošetrenie 25,00 €
X129 MTA 20,00 €
X130 Rozpílenie korunky zuba, člena mostíka za 1 ks 12,00 €
X131 Zavedenie konfekčného kovového intrapulpálneho čapu 25,00 €
X132 Zavedenie parapulpálneho čapu 10,00 €
X133 Zavedenie intrapulpálneho čapu sklenené vlákno 30,00 €
X134 Dostavba pahýla zuba 15,00 €
X135 Dostavba pahýla zuba pomocou medených krúžkov 30,00 €
X136 Vnútorné bielenie zuba za jedno sedenie 15,00 €
X137 Bielenie zubov jedno sedenie (obe zuboradia) 166,00 €
X138 Bielenie zubov ďalšie sedenie (obe zuboradia)* 100,00 €
* len pri diskutabilnom výsledku 1. sedenia, inak pri ďalšom zosvetľovaní ako 137
X139 Bielenie zubov len čiastočné (menej ako 6 zubov) 100,00 €
X140 Použitie špeciálnych matríc (napr. Garisson) 7,00 €
X141 Naloženie koferdamovej blany 10,00 €

Ozónová terapia

X142 Dezinfekcia fissúr pred pečatením za 1 zub – ozon 5,00 €
X143 Dezinfekcia zubov pred plombovaním – ozon 10,00 €
X144 Dezinfekcia parodontálnych vačkov ozon – prvý zub 10,00 €
X145 Dezinfekcia parodontálnych vačkov ozon – každý ďalší zub 6,00 €
X146 Dezinfekcia koreňových kanálikov ozon – prvý kanálik 15,00 €
X147 Dezinfekcia koreňových kanálikov ozon – každý ďalší kanálik 5,00 €
X148 Ošetrenie ozonom po chirurgickom zákroku 10,00 €
X149 Ošetrenie áft, Herpes ozon 10,00 €
Laserová terapia, terapia vysokofrekvenčným prúdom
X150 Frenulektómia vysokofrekvenčným skalpelom široká 40,00 €
X151 Frenulektómia vysokofrekvenčným skalpelom úzka 20,00 €
X152 Dezinfekcia paro. vačkov laserom – prvý zub 10,00 €
X153 Dezinfekcia paro. vačkov laserom – každý ďalší zub 7,00 €
X154 Fyzikálna terapia jedno sedenie 10,00 €
X155 Dekapsulácia osmičky vysokofrekvenčným skalpelom 20,00 €

4.

Chirurgická stomatológia

X200 Extrakcia rezorbovaného dočasného zuba alebo koreňa 7,00 €
X201 Extrakcia jednoduchá trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa 12,00 €
X202 Extrakcia jednoduchá viackoreňového zuba 20,00 €
X203 Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí 50,00 €
X204 Neplánovaná chirurgická extrakcia každých 15 min. 35,00 €
X205 Sutúra extrakčnej rany (atraumatický set sa prirátava 5 €) 10,00 €
X206 Sutúra slizničnej rany – do 3 cm (atraumatický set sa prirátava 5 €) 10,00 €
X207 Dekapsulácia zuba 12,00 €
X208 Resekcia koreňového hrotu frontálny úsek vrátane prípravy ambulancie 180,00 €
X209 Resekcia koreňového hrotu distálny úsek vrátane prípravy ambulancie 250,00 €
X210 Trepanácia alveoly 25,00 €
X211 Hemiextrakcia 40,00 €
X212 Antibiotická vložka po extr. (Neocones, Alvogyl) 1 ks 3,50 €
X213 Zastavenie poextrakčného krvácania v prípade použitia injekcia Dicynone (1€) sutúra sa prirátava 15,00 €
X214 Chir. ošetr. neutíšiteľného  krvácania po extr. (sutúra sa prirátava) 20,00 €
X215 Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 5,00 €
X216 Ďalšia krátka kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 2,00 €
X217 Chir. revízia rany 25,00 €
X218 Egalizácia alveolárneho výbežku front 1-2 zuby 30,00 €
X219 Egalizácia alveolárneho výbežku jednej polovici čeluste 60,00 €
X220 Výmena drénu 4,00 €
X221 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti, laváž, drén 7,00 €
X222 Úprava prominujúcej alveoly peroperačne 5,00 €
X223 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 7,00 €
X224 Primárna plastika oroantrálnej komunikácie po extrakcii zuba  mobilizovaným mukoperiostálnym lalokom 50,00 €
X225 Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba alebo alveoly 40,00 €
X226 Dlaha na lux zuby (drôtená, sklovláknová) za každý zub 15,00 €
X227 Ošetrenie frakturovaného zuba provizórnou ochrannou korunkou 50,00 €
X228 Manuálna repozícia luxácie TMK 5,00 €
X229 Svalové rehabilitačné cvičenie 12,00 €
X230 Easy Graft podľa ceny nákupu materiálu 90,00 €

5.

Parodontológia a ochorenia sliznice dutiny ústnej

X300 Odstránenie miestneho dráždenia 3,50 €
X301 Lokálne ošetrenie gingívy a (alebo) sliznice 3,50 €
X302 Plastika frenúl a väzivových pruhov so sutúrou 40,00 €
X303 Plastika frenúl a väzivových pruhov bez sutúry 10,00 €
X304 Gingivektómia – za každý zub 10,00 €
X305 Príprava ambulancie na chirurgický výkon 25,00 €

6.

Stomatologická protetika

Ceny výrobkov

X400 Korunka kovokeramická (člen mostíka) 170,00 €
X401 Korunka celokeramická frézovaná/liata viacfarebná (člen mostíka) 350,00 €
X402 Korunka celokeramická lithiumdisilikát (člen mostíka) 280,00 €
X403 Inlay, onlay, overlay keramická 200,00 €
X404 Korunka fazetovaná keramikou (člen mostíka) 150,00 €
X405 Korunka fazetovaná špeciálna živica (člen mostíka) 130,00 €
X406 Korunka celoliata (člen mostíka) 100,00 €
X407 Inlay koreňová liata za 1 KK 35,00 €
X408 Celková snímateľná náhrada – štandard 300,00 €
X409 Doplatok za nadštandartné prevedenie HTN a DTN (ivoclar, výstuž, priesvitné podnebie, …) 350,00 €
X410 Náhrada skeletovaná kotevné prvky sa prirátavajú 250,00 €
X411 Náhrada parciálna kotevné prvky sa prirátavajú 130,00 €
X412 Snímateľná náhrada z flexi živice 320,00 €
X413 Medzerník do 3 zubov vrátane odtlačkov 60,00 €
X414 Rebazácia vrátane odtlačkov 50,00 €
X415 Výstuž (do snímateľnej náhrady) 50,00 €
X416 Spona trojramenná 15,00 €
X417 Ivoclar jedno zuboradie 30,00 €
X418 Priesvitné podnebie na snímacej náhrade 30,00 €
X419 Zásuvný spoj 1 ks 70,00 €
X420 Úprava snímacej náhrady nezhotovenej v našej ambulancii 9,99 €
X421 Vyhotovenie dlahy na lux zuby akrylová  (v laboratóriu) aj Michigan aj Bruxistická, vrátane odtlačkov 66,00 €
X422 Vyhotovenie dlahy na lux zuby kovová (v laboratóriu) aj Rochetova vrátane odtlačkov. Každý zub sa prirátava + 9,50€ 20,00 €
X423 Chránič pre športovcov 80,00 €
X424 Gilmor, Dolder strmeň (dva piliere) 140,00 €
X425 Rozšírenie zubnej náhrady  (vrátane odtlačku) 27,00 €
X426 Wax-up za každý zub 25,00 €
X427 Mock-up za každý zub 20,00 €
X428 Provizórna korunka – zhotovená v ambulancii ( Protemp…) 10,00 €
X429 Aplikácia ozdobného kamienka bižutéria 20,00 €
X430 Aplikácia ozdobného kamienka kryštál 30,00 €

Ceny jednotlivých výkonov

X431 Návrh čeľustno-protetického ošetrenia – jednoduché čiast. riešenie 15,00 €
X432 Návrh čeľustno-protetického ošetrenia -komplexné so stanovením ceny 27,00 €
X433 Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier) 12,00 €
X434 Opätovné nasadenie fixnej náhrady (za každý pilier) 7,00 €
X435 Provizórne nasadenie sňatej korunky 2,00 €
X436 Kombinovaný odtlačok 20,00 €
X437 Anatomický odtlačok 13,00 €
X438 Funkčný odtlačok 17,00 €
X439 Registrácia interalveolárnych vzťahov 15,00 €
X440 Rekonštrukcia medzičelustných vzťahov zhryzovými šablónami 25,00 €
X441 Vyčistenie snímateľnej náhrady ultrazvukom 7,00 €
Cenu ostatných protetických výrobkov vypočítame individuálne na požiadanie podľa rozsahu a druhu použitých materiálov.

7.

Príplatky v ambulancii

X600 Nedostavenie sa na vyšetrenie bez patričného včasného ospravedlnenia sa za každú začatú polhodinu 10,00 €
601 U nespolupracujúcich pacientov, u pacientov handicapovaných so sťaženou komunikáciou , prípadne narušenou motorikou, u pacientov s inak sťaženou komunikáciou napr. cudzinci a u výkonov vykonaných osobitným postupom účtujeme príplatok 100 – 300 %
602 K výkonom uskutočňovaným osobne MUDr. Grausom môže byť podľa zložitosti účtovaná prirážka až 100 %
603 Prípl. za ošetrenie mimo poradia bez objednania len ak je to možné ak to dovolí prevádzka 50 %
X604 Príplatok za ošetrenie mimo pracovnej doby 50,00 €
X605 Použitie sterilných jednorázových nástrojov na žiadosť pacienta (jednorázový sterilný set vyšetrovací, turbína, vrtáky) 50,00 €
X606 Jednorázový sterilný set malý 17,00 €

 

Poučenie

Vyhotoviteľ cenníka zaručuje, že cenník je vyhotovený na podklade analýzy nákladov neštátneho zdravotníckeho zariadenia za určité účtovné obdobie v znení Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996, ktorou sa vykonáva zákon o cenách a výmeru MF SR č. R-13/1997, v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravuje rozsah cien zdravotníckych výkonov.

Cenník je vyhotovený za účelom objektívneho vyjadrenia hodnoty a ceny zdravotníckych služieb a výkonov realizovaných konkrétnym poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti v NZZ a to:
* cenu práce lekára v zmysle zákona o cenách stanovujeme metódou minútovej kalkulácie modifikovanej a spracovanej podľa pokynov pre poskytovanie služieb pri zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti,
* metódou štandardizácie spotreby času na jeden výkon modifikovanou podľa materiálov SKZL , s prihliadnutím k cenovej regulácii v zmysle citovaného zákona o cenách.
Použitie cenníka v praxi poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti sa riadi:
* ustanoveniami § l a 5, odst. l, písm. e), a odst. 2 až 3 , Zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. a Zákona 576/2004 Z.z. o zdravotníckej starostlivosti v znení neskorších predpisov
* ustanoveniami § l a 3, odst. 2, a § 35 a násl. Zákona NR SR č. 251/1997 Z. z. o Liečebnom poriadku , ktorý mení a doplna Zákon č. 98/ 1995 o Liečebnom poriadku, a prílohami v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 332/1997 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku a doplna zákon č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.
* za podmienok stanovených zákonom NR SR č. 231/1995, ktorý mení a doplna Zák. č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní o zriadení VZP a ostatných zdravotných poisťovní, v znení Zák. NR SR č. 374/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov,
* za použitia príslušných § 644 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení zákona č. 58/1969 Zb., Zákona č. 131/1982 Zb., Zákona č. 94/1988ač. 188/1988 Zb., Zákona č.87, č. 105 a č. 116/1990 Zb., Zákona č. 509/1991 Zb., Zákona č. 264/1992 Zb., Zákona č. 278/1993 Z. z. a Zákona č. 249/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V Bratislave 19.03.2015

MUDr. Graus Vlastimil, MPH, MHA
konateľ spoločnosti