Tatiana Kaštílová

poh Kaštílová2
 • Vzdelanie:
  • 1982 SZŠ Bratislava, odbor zubný technik
  • 1989 PŠŠ
 • Kurzy:
  • 1989 Technika administratívy
  • 2011 Kurz prvej pomoci
  • 2012 BOZP
 • zamestnanie DENTA Group, s.r.o. od 2004