Mgr. Lucia Adamová

Adamová_ambulancia
  • Vzdelanie:
    • 2003 SZŠ Bratislava, odbor sestra
    • 2009 SZU Bratislava, odbor ošetrovateľstvo
  • V ambulancii MUDr. Graus pracuje od roku 2008