Ing. Vlastimil Graus, MSc.

Graus_Ing_ambulancia
 • Vzdelanie:
  • 2005 Ekonomická univerzita/Národohospodárska fakulta
  • 2014 Master of Health Administration (MSc.)
 • Sústavné vzdelávanie:
  • 2011 Zachovanie životných funkcií
  • 2012 Odborná príprava na prácu so stomatologickými rtg prístrojmi
  • 2013 kurz CBCT
 • Jazykové znalosti:
  • anglicky, nemecky
 • v DENTA Group s.r.o pracuje od roku 2011