Vladena Strakošová

Strakošová_ambulancia
  • Vzdelanie:
    • 1991 SZŠ Bratislava, odbor detská sestra
  • Sústavné vzdelávanie:
    • 2011 Neodkladná podpora životných funkcií, Bratislava
  • v DENTA Group s.r.o pracuje od roku 2007