MUDr. Andriy Slyvka

Slyvka3
  • Vzdelanie:
    • 2010 Danyla Galickeho Lvovska narodna lekarska univerzita, Lvov, Ukrajina
    • 2011 Rozhodnutie uznanie diplomu za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní doktorskeho študijného programu na vysokej škole v SR
  • Jazykové znalosti:
    • anglicky, španielsky, rusky, ukrajinsky
  • zamestnanie DENTA Group, s.r.o.  od 2014