MUDr. Štefan Pachota

foto25_resize
 • Vzdelanie:
  • 1971 LF UK Bratislava, odbor stomatológia
  • 1973 atestácia I. stupeň v odbore stomatológia
  • 1990 certifikát v odbore pedostomatológia
  • 1992 certifikát v odbore posudková stomatológia
 • Jazykové znalosti:
  • nemecky, maďarsky, rusky
 • Sústavné vzdelávanie:
  • 2011 Neodkladná podpora životných funkcií, Bratislava
 • zamestnanie DENTA Group, s.r.o.  od 2002