MDDr. Renata Kišová

Sýkorová_ambulancia
 • Vzdelanie:
  • 2013 LF UK Bratislava, odbor stomatológia
 • Sústavné vzdelávanie:
  • 2012 Adhezívne rekonštrukcie z kompozitných živíc, MUDr. Daniel Černý, (ČR)
  • 2013 Nové jednoduché koncepty estetickej rehabilitácie, Dr. M. Balsamo,    Bratislava
  • 2013 Neodkladná podpora životných funkcií, Bratislava
  • 2013 Praktická parodontológia v praxi zubného lekára, MUDr. P. Augustín, Bratislava
  • 2013 Parodontologické operácie v praxi zubného lekára, MUDr. P. Augustín, Bratislava
  • 2013 Fixná protetika a preparácia, MUDr. R. Mounajjed, (ČR)
  • 2014 Snímateľná protetika- MUDr. Nožička (ČR)
 • Jazykové znalosti:
  • anglicky, nemecky
 • v DENTA Group s.r.o pracuje od roku 2013