Mária Síposová

Síiposova
  • Vzdelanie:
    • 2013 SZŠ Bratislava, odbor zubný asistent
  • Jazykové znalosti:
    • maďarsky
  • V ambulancii MUDr. Graus pracuje od roku 2013