Renata Bílovská

foto23 copy_resize
  • Vzdelanie:
    • 1994 SZŠ Skalica, odbor všeobecná sestra
  •  Sústavné vzdelávanie:
    • 2011 Neodkladná podpora životných funkcií, Bratislava
  • zamestnanie DENTA Group, s.r.o. od 2013