Lekár – Pohotovosť

Máte záujem si zlepšiť svoju finančnú situáciu a nadobudnúť  zručnosť  a skúsenosti  v stomatológii?

Prihláste sa u nás na zubnej pohotovosti na Drieňovej ulici v Bratislave.  Práca za veľmi výhodných platových podmienok je vhodná  na dohodu, čiastočný úväzok, alebo  inou  formou. Zaraďovanie  do služieb  prispôsobujeme  Vašim požiadavkám! V prípade záujmu Vám aj umožníme nahliadnuť na systém práce na pohotovosti.

Mail: dentagroup@gmail.com

Tel.:  0908 733 299    02/43423433